VORMING

De Praktijk voor Speltherapie en Opvoedingsondersteuning verzorgt ook lezingen en workshops over spel en therapie.
Lezingen en workshops worden op maat gemaakt.
Wil je meer weten hierover, neem dan contact op.

Vanuit de vormingsinstelling PRH verzorgt Dinette lezingen en cursussen over persoonlijke groei.

prh_logo_2016
PRH - Persoonlijkheid en Relaties.

PRH is een vormingsinstelling voor volwassenen. Ze hanteert een dynamisch en positief mensbeeld en een unieke methode. Deze methode vertrekt van de realiteit van de eigen ervaring, de eigen gewaarwordingen. Ze steunt op zelfontdekking en zelfkennis door de analyse van de eigen beleving. PRH-begeleiders zijn langdurig geschoold en gevormd in de methode van PRH. Elke coach wordt gesuperviseerd door een pedagogisch begeleider.

Meer info over PRH