GESPREKSTHERAPIE

Hoe ontstellend onbewust leeft een mens nog op vele gebieden van zijn leven. Iedere keer weer raakt er een nieuw gebied aan het licht. – Etty Hillesum

Wil je via meer inzicht verwerven in jezelf?
Wil je autonomer en steviger door het leven gaan?
Ben je op zoek naar meer harmonie in je relaties?
Wil je meer kwaliteit aan je leven geven?

Volwassenen kunnen bij Dinette ook een ‘gewoon’ therapeutisch traject volgen.  Dinette is Focusing-oriented-therapist en heeft veel ervaring in het begeleiden van processen van persoonlijke groei.  Thema’s die in de begeleiding aan de orde kunnen komen, zijn:

– het verder ontdekken en verdiepen van je eigen innerlijke kracht
– zelfvertrouwen, stevigheid en ontspanning herwinnen
– de moeilijkheden en hindernissen die je belemmeren aanpakken
– je relaties tot anderen verduidelijken en verbeteren

Het contact leren maken met je beleving en aandacht leren krijgen voor de wijsheid van je lichaam nemen tijdens het traject een belangrijke plaats in.

Ook is het mogelijk tijdens begeleidingen gebruik te maken van narratieve sandplay.

Kosten bij een ‘gewoon’ therapeutisch traject zijn 60 euro per sessie. Dit wordt door de meeste mutualiteiten gedeeltelijk vergoed.