VORMING en SUPERVISIE

Voor de opleiding client-centered spelcounseling aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen verzorgen Tinne, Stien en Dinette mee de supervisie aan tweedejaars studenten.

Mensen die met kinderen werken en gebruik maken van spel kunnen ook individueel een supervisietraject aangaan.
Bij het volgen van een supervisietraject is het mogelijk gebruik te maken van ‘Spelbeelden in Beweging’ (narratieve Sandplay).

Dinette verzorgt regelmatig Focustrainingen (Gendlin) voor volwassenen en ook specifiek voor speltherapeuten en spelcounselors.
Op zaterdag 25 november en zaterdag 2 december 2023 vindt er weer een basiscursus Focussen voor spelcounselors/speltherapeuten plaats. Aanmelden is nog mogelijk.

Voor alle vragen neem je best contact op.