OPVOEDINGSONDERSTEUNNG

Opvoeden: een avontuur

Een van de grootste uitdagingen voor ouders is om hun kinderen zo op te voeden zodat hun wezenscapaciteiten tot optimale ontplooiing kunnen komen. Ieder kind is immers een uniek individu met een unieke eigenheid. Daardoor bestaan er in de opvoeding geen vaste regels die op elk kind van toepassing zijn. Het is zelfs mogelijk dat de aanpak die een goede uitwerking heeft op het ene kind, geen of weinig effect heeft op het andere kind. Opvoeden is daarom een onophoudelijke zoektocht naar antwoorden op steeds weer nieuwe vragen en naar oplossingen voor telkens weer nieuwe uitdagingen.

Vragen en ondersteuning

Het opvoedingsavontuur is niet altijd gemakkelijk:

-Soms gebeuren er dingen in het gezin waardoor de druk op de opvoedingsrelatie groot wordt en het fijn is als er iemand van buiten een keer of een langere periode meekijkt en meezoekt.

-Soms ook roepen kinderen met hun gedrag specifieke vragen op bij de ouders. Ook in dat geval kan het fijn zijn als een deskundige een luisterend oor biedt en adviezen geeft.

-Ook kunnen kinderen met hun gedrag aan thema’s raken die al generaties lang in een familie voorkomen. Voorbeelden van dit soort thema’s zijn: angst, moeilijk met gevoelens om kunnen gaan, heel gevoelig zijn, enz. Zo’n thema kan, door de herkenning, voor de ouders nogal confronterend zijn. In dat geval kan de opvoeding van het kind een ingang bij de ouders worden om te gaan werken aan een eigen groeiproces waarbij ook heel specifiek gekeken wordt hoe men in het gezin op een andere of nieuwe manier met deze thema’s om kan gaan.

Al deze situaties kunnen dienen als vertrekpunt voor een of meer gesprekken in het kader van opvoedingsondersteuning. Je neemt hiervoor gewoon contact op met de praktijk. In overleg met elkaar kijken we hoe de gesprekken gaan verlopen (hoe vaak, inhoud enz.).